Kontakt


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „Ogniwo” w Bieczu, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz,
  2. dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w sprawach będących przedmiotem zapytania,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty z nami współpracujące w zakresie usług obsługi poczty elektronicznej,
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  7. kontakt z inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej „Ogniwo” w Bieczu, e-mail kadry@ogniwobiecz.com.pl,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne

  Kontakt Ogniwo
  Adres:

  Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „Ogniwo”
  ul. Tumidajskiego 3
  38-340 Biecz
  NIP 685-000-51-68

  Bank Spółdzielczy w Bieczu,
  Nr. rachunku: 13 8627 0001 2002 3000 1111 0001
  MBank,
  Nr. rachunku: 95 1140 2075 0000 2256 4200 1001

  sekretariat: (13) 44-71-039 lub 154
  marketing, dz.handlowy: (13) 44-71-236
  serwis: (13) 44-70-320
  fax: (13) 44-71-148

  dział handlowy: handel@ogniwobiecz.com.pl
  dział techniczny: techniczny@ogniwobiecz.com.pl
  serwis: serwis@ogniwobiecz.com.pl