Dział Pomocy Technicznej

Ogniwo Biecz - Pomoc techniczna

Pomoc techniczna w zakresie obsługi sterownika ECOAL:
Tel. 24 253 76 63 w dni robocze w godz. 7:00 – 20:00
Tel. 24 355 05 63 w soboty w godz. 8:00 – 16:00
Mob. 605 780 882

Telefoniczna pomoc techniczna w zakresie działania kotła:
Tel. 13 44 71 039 wew. 15 w dni powszednie w godz. 07:00-15:00
Mob 605 901 835 w dni powszednie w godz. 15:00-17:00
oraz w dni wolne od pracy w godz. 8:00-17:00

Serwis kotłów:
Tel. 13 44 70 320
serwis@ogniwobiecz.com.pl

Sterownik kotła EKO PLUS oraz EKO PLUS M objęty jest odrębną gwarancją producenta,
usterki związane z nieprawidłową pracą sterownika należy zgłaszać do:
ELEKTRO-SYSTEM s.c.
99-300 Kutno, ul Sienkiewicza 25
Tel. 24 253 76 63
Mob. 605 780 882